wereldbol

De Kleine Wereldburger

Mijn beweegreden is jullie een professionele, kleinschalige kinderopvang bieden in een huiselijke sfeer, die borg staat voor een rustig en vertrouwd verblijf.

Dit met een zienswijze, geïnspireerd door o.a. Steiner, Freinet, Montessori, waaraan enkele pijlers verbonden zijn zoals o.a. een duidelijk ritme creeren omkaderd door een huiselijk karakter.

Zo kan bij wijze van spreken uw kindje de vorm van de dag, de week en later het jaar aftasten en zijn of haar biologische klok daarop instellen.

Andere pijlers zijn : ruimte creeren voor de eigenheid van elke kind, respect tonen voor de vrije bewegingsontwikkeling, rust en slaap en contact met de verzorger. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en zelfbewustzijn wat een belangrijke basis vormt voor zijn of haar gehele groeiproces.

Dankzij de kleinschaligheid is er tijd voor een intesieve begeleiding van elk kind.

Doordat er steeds gewerkt wordt met dezelfde verzorger hebben de kinderen niet te kampen met wisselen van personeel wat rust en continuiteit biedt.

Het spreekt voor zich dat ouderparticipatie een belangrijke rol vormt binnen de muren van 'de kleine wereldburger'. Daarom organiseer ik regelmatig vormingen waar er tijd en ruimte is voor ontmoeting, ervaringsuitwisseling, enz...